ÅRH FRI MIG FOR GRÆNSER!

Når man taler grænser i dette univers, står det næsten altid i forbindelse med at grænser overholdes, og/eller respekteres. Det er rigtig fornuftigt, især når man taler om ”leg” mellem to mennesker der ikke kender hinanden godt.
Nu er det bare sådan at Empress Malice, der har den fulde styring, og jeg kender hinanden særdeles godt, derfor virker grænser netop som det de er, noget der begrænser.
Det er der ikke brug for i dette tilfælde, for Kejserinden kender sin træl, og flytter sit fokuspunkt i takt med trællens udvikling.
Men er grænser ikke en sikkerhed for slaven?
Ikke når man er nået til det punkt Empress Malice og jeg er nået, hvor det er sådan at hierarkiet ligger helt fast, det er der nok mange der fejlagtigt tror gør sig gældende så snart man træder ind i dette univers, snarere tværtimod:
Som udgangspunkt går den dominerende så langt slaven ønsker det, for man overholder/respekterer jo grænser. Problemet er imidlertid det, at hvis grænserne er statiske sker der ingen udvikling i forholdet, hvilket medfører at det på sigt bliver kedeligt for begge der deltager, ved et professionelt forhold vil det ofte resultere i at slaven går videre til den næste Domina.
Fastholder slaven ved den næste Domina, de samme statiske grænser, er slaven på vej ud i en endeløs søgen efter den rigtige Domina, selvom ”fejlen” i virkeligheden ligger hos slaven selv.
Drejer det sig om et privat forhold, vil udfaldet måske være det samme, nemlig at ”legen” bliver for kedelig og forudsigelig, hvilket igen kan medføre at den ene part søger andre legekammerater, med hvad det medfører af problemer, der kan ende med et brud.
Derfor er det i mine øjne essentielt at nå til den erkendelse at hierarkiet er en hjørnesten i et længerevarende forhold.
Når man er kommet til erkendelsen, og har afgivet sin ret til selvbestemmelse, om det er i de begrænsede perioder, hvor man er hos sin Domina, eller man går hele vejen, og giver fuld beslutningsret til Dominaen, er i princippet ligegyldigt, det der er vigtigt, er at man nu ikke fremfører sine ønsker eller krav, men 100% lader Dominaen om at bestemme hvilken vej man skal, og på hvilken måde, kort sagt at man river alle grænser ned, dropper alle ønsker og ”krav”, så alle muligheder ligger åbne for Dominaen.
Hvordan kan man være sikker på at Dominaen ikke misbruger sin magt?
Det kan man heller ikke, her kommer vi til den næste hjørnesten:
Tillid!
Før man kan sige, at man har 100% tillid til Dominaen, må man følge Dominaen uanset om det der kræves er noget man før har fantaseret om, før har følt afsky ved, før har syntes mærkeligt, før har sat grænse omkring.
Den tillid er til gengæld noget Dominaen må gøre sig fortjent til, ved altid at leve op til den tillid der vises hende!
Nu hvor den fuldstændige tillid er til stede, kommer det grænseløse forhold nærmest som en appelsin i turbanen, for slaven har jo nu ikke behov for de grænser der før var garantien for at Dominaen ikke udsatte slaven for noget uønsket.
Ser jeg mig nu over skulderen, og ser den vej vi er gået sammen, må jeg indrømme at der er mange af de oplevelser jeg har haft, jeg ikke havde forudset………heldigvis, for så var det ikke sikkert at jeg havde haft modet, men nu hvor de stier er betrådt, er jeg glad og lykkelig for turen så langt.
Modet til at lade sig binde, blindfolde, og spærre inde, om ikke altid i bogstavelig forstand, men så i overført betydning, er ligeledes en hjørnesten i forholdet. Når jeg bliver udfordret af Kejserinden, giver tilliden mig det mod der skal til for at overvinde min angst, og træde et skridt videre på den rejse et Domina/slave forhold er.
Det vil være triviel læsning, hvis jeg begyndte at liste op og ned de skridt på rejsen Empress Malice og jeg har taget sammen, men for at give et fingerpeg, kan jeg nævne:
”Godt nok” er ikke godt nok!
Empress Malice stiller store krav, i første række til sig selv, men også til sine slaver.
Dette kommer til udtryk ved at når man skal løse en opgave for Kejserinden, er det ikke nok at gøre det ”godt nok”, hvis det kan gøres perfekt, bestræber du dig ikke for at gøre det bedre end ”godt nok” så vil du det ikke nok, og så bliver du kasseret med hård og ubønhørlig hånd.
De der underkaster sig, gør sig umage, fjerner alle grænsepæle for Kejserinden, kan drømme om et liv som ejet slave, men for 99% bliver det ved drømmen, men for de få……..yderst få, der opnår at blive ejet, gælder det at belønningen er mere arbejde, mere underkastelse, flere ydmygelser end før, og ingen nåde hvis man begår fejl.
Livet som Ejet slave for Empress Malice er derfor ikke let, slet ikke, men lige så svært det er, lige så meningsfyldt er det, når man har lagt sin tillid i Kejserindens hænder, underkastet sig sin plads i hierarkiet, derfor siger jeg ydmygt:

ÅRH FRI MIG FOR GRÆNSER!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *