Kat eller hund?

Det er da et mærkeligt spørgsmål vil mange nok synes, men er det nu også det?

 

Hvis man nu ser på hvordan disse dyr opfører sig, kan der trækkes mange paralleller til S/M verdenen, både den ”private” og den ”professionelle”.
Katten er den der kommer når vedkommende ønsker at blive domineret, det er i en tidsbegrænset periode, hvor ”katten” også sætter betingelser, det kan være af hensyn til en evt. partner, eller fordi der skal indgå en eller flere oplevelser, der specielt tænder ”katten”.
”Katten” shopper også mere rundt end ”hunden” da det er forskelligt hvem og hvad ”katten” ønsker, derfor bliver tilknytningen til den enkelte Domina ikke helt så stærkt i forhold til S/M, men derfor kan de have gode menneskelige relationer.
”Hunden” knytter sig mere til en enkelt Domina, og slipper styringen, er klar når Dominaen kalder, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre.
På samme måde vil ”hunden” oftere end ”katten” lade sig hverve som en fast del af den flok slaver Dominaen omgiver sig med, og vil finde sin plads i flokken i det hierarki der er i en sådan flok.
”Hunden” har en større tendens til at lade Dominaen bestemme hvilke ingredienser der skal indgå i opdragelsen/afretningen end ”katten” har, og vil lade Dominaen bestemme hvilke oplevelser der skal indgå i seancerne, hvis der er reelle seancer, og det ikke overgår til at blive et rent arbejdsslave forhold, en beslutning Dominaen i øvrigt også tager.
Hvilket dyr der så er det mest autentiske i relation til S/M, skal jeg ikke afgøre, al den stund at jeg selv identificerer mig det ene af de to. Dog vil jeg gå så langt, at jeg i mit eget ”tilfælde” har oplevet en udvikling gående fra en klar ”kat” til nu en lige så klar ”hund”.
Da jeg startede i denne verden, shoppede jeg rundt, ikke fordi jeg var utilfreds med de Dominaer jeg besøgte, slet ikke, snarere fordi jeg søgte nye og anderledes oplevelser, hvilket jeg antog krævede at jeg besøgte flere Dominaer. Nu er jeg glad for at have ført dette ”omflakkende” liv, for nu ved jeg at jeg er landet på den rette hylde, og har fundet min plads i dette univers. En viden jeg ikke ville have haft, uden at have prøvet flere Dominaer, både private og professionelle.
Jeg vil også mene at det er svært at ”vælge” min ”skæbne”, der kort fortalt er den, at jeg har overgivet retten til at bestemme til min Ejer. Hvis man ender hvor jeg er endt, tror jeg man må gå den omvej jeg har gået, så man kan vælge at gå den vej på et oplyst grundlag, for at gå den vej, indebærer at man indordner sig under at det er en ensrettet vej man betræder, altså der er ingen vej tilbage!
Men hvorfor gør jeg det?
Fordi jeg ikke kunne lade være.
Er jeg så lykkelig med min skæbne?
Tillad mig at svare både kort og langt på dét spørgsmål:
Kort:
Ja!!!!
Langt:
Der er tidspunkter, hvor jeg skal udføre opgaver, eller venter på besked, eller andet der gør at jeg føler det hårdt. Hårdt men ikke umuligt, hårdt men ikke ulykkeligt, hårdt og ikke retfærdigt, hårdt og ikke for hvem som helst, men for de få dedikerede, og Ja jeg er lykkelig fordi jeg er en af de dedikerede, der finder lykken med dén skæbne og dét liv!!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *